achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
12-15

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Tieners   >   25 maart - Maria Boodschap

25 maart - Maria Boodschap

Net als afgelopen donderdag is het vandaag weer een hoogfeest. Het hoogfeest genaamd Maria boodschap, waarin we vieren dat de engel Gabriël bij Maria kwam met de boodschap dat zij moeder van de Heer zou worden en Maria haar ‘fiat’ gaf om aan dit plan van God mee te werken. Net als Jozef getuigt ze van een groot vertrouwen in de plannen van de Heer.

 

Nieuwe Eva

Met de instemming van Maria om mee te werken in het plan van God, begint een bijzonder moment in de heilsgescheidenis. Door haar kan God mens worden in Zijn Zoon Jezus, die aan het einde van Zijn leven sterft voor onze zonden. Maria wordt gezien als de nieuwe Eva. Waar Eva aan het begin stond van de zonde, stond Maria aan het begin van de redding van onze zonden. Waar Eva handelde uit ongehoorzaamheid, reageerde Maria met een groot vertrouwen en gehoorzaamheid.

Het grotere plaatje

Er werd al eeuwen voordat Maria zwanger werd van de Heer voorspeld dat de Messias zou komen. Zo’n 700 jaar voor Christus’ geboorte werd door de profeest Jesaja geprofeteerd dat er een jonge vrouw zwanger zal worden en een zoon ter wereld zou brengen met de naam Immanuel (Jes 7,14). Maria moet net als de rest van haar volk hebben uitgekeken naar de komst van deze Messias. Hoewel ze dus enigszins moet hebben geweten om wat voor een bijzondere Zoon dit zou gaan, had ze geen idee wat er van haar gevraagd werd. Laat staan hoe dit zou gebeuren. Onwetend wat de toekomst zou brengen, stemt ze in om onderdeel te worden van een grote geschiedenis. Makkelijk moet het voor haar niet zijn geweest. Onbegrip rond haar zwangerschap, hoogzwanger op reis, met een kersverse Baby vluchten naar een onbekend land, je Zoon kwijtraken en terugvinden bij hogepriesters en zien hoe je eigen Zoon wordt afgewezen en vermoord. En toch zal ze moeten hebben geweten dat al haar leed onderdeel uit maakte van een veel groter plan. Toch zal ze geen spijt hebben gehad van haar ‘fiat’, vertrouwend op Gods redding.

Gods plan

We kennen het grotere plaatje van God niet. Misschien heb jij ook een moeilijke periode (gehad) of vaker lijden moeten doorstaan. Afvragend wat hier het doel van was. Wellicht zul je het nooit begrijpen. Toch mogen we er op vertrouwen dat God weet wat Hij doet en de touwtjes in handen heeft. Ook nu de wereld in zoveel onzekerheden is.

Reflectie

-Geloof jij dat God de touwtjes in handen heeft, ook al ontglipt jou de controle?

-Kun jij instemmen met een groter plan, ook al is dat minder gunstig voor jou?

-Lukt het jou om te gehoorzamen als je de zin van een plan of beslissing niet inziet?

-Wat betreft welke situatie in jouw leven zou je meer willen vertrouwen zoals Maria?

Gebed

Moeder Maria, wij danken u voor uw ‘fiat’ en grote vertrouwen. Wij danken u voor het meewerken met de genade. Bid voor ons opdat ook wij met eenzelfde vertrouwen mogen vertrouwen op Gods plannen, vooral als wij het grotere plaatje niet kunnen zien. Bid voor ons dat we in ons lijden mogen weten dat Hij weet waar Hij mee bezig is en het goed voor ons mag zijn. Goede God dank U voor de redding die U ons geschonken heeft. Dank U voor deze tijd waarin we ons mogen bezinnen op Zijn liefde en sterven aan het kruis. Dank voor de verrijzenis van Uw Zoon waar wij naartoe mogen leven deze dagen. Zegen onze voorbereidingen op dit feest en help ons steeds deze overwinning te gedenken. Amen

Gedicht Corrie ten Boom

Gerelateerde artikelen Tieners | Jongeren | Maria
share on facebook share on twitter share via email