achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   Uitwisseling n.a.v. Evangelii Gaudium voor jongerenwerkers etc.

Uitwisseling n.a.v. Evangelii Gaudium voor jongerenwerkers etc.

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert op drie woens­dag­avon­den een ‘online boek­club’ waarbij de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Evangelii Gaudium wordt gelezen. Deze exhor­ta­tie over de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie in de wereld van vandaag is ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de bis­schop­pen­synode over de nieuwe evangeli­sa­tie in 2012.

“De vreugde van het Evan­ge­lie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ont­moe­ten. Zij die zich laten red­den door Hem, wor­den bevrijd van de zonde, het verdriet, de inner­lijke leegte, het isole­ment. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren. In deze exhor­ta­tie wil ik mij richten tot de Christen­ge­lo­vigen om hen uit te nodigen tot een nieuwe fase in de evangeli­sa­tie die door deze vreugde wordt ge­ken­merkt, en wegen wijzen voor de tocht van de Kerk in de ko­men­de jaren.”

Data en tijd

-Woensdag 20 januari

-Woensdag 3 februari

-Woensdag 24 februari

De online bij­een­komsten duren van 19.00 tot 20.30 uur en zijn bedoeld voor jon­ge­ren­wer­kers, pastores, cate­chisten, etcetera.

In­for­ma­tie en aanmel­den
info@jong­bis­domhaarlem.nl
Evangelii Gaudium op Rkdo­cu­menten.nl

Gerelateerde artikelen Jongeren | Jongerenwerkers | Evangelii | Gaudium
share on facebook share on twitter share via email