12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Materiaal Vormselvoorbereiding

Materiaal Vormselvoorbereiding

Materiaal Vormselvoorbereiding

Er zijn verschillende programma's die je kunt gebruiken in de voorbereiding op het H. Vormsel. Hierbij een aantal goedgekeurde projecten:

Vormsel­kracht

Door J. Aertsen (2016)

Dit is een vormsel­pro­ject dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese­me­tho­de Het Licht op ons pad. Het vormsel­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den. Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België. Het project beslaat tien bij­een­komsten voor de vor­me­lin­gen: acht bij­een­komsten vóór het vormsel en twee bij­een­komsten na het vormsel. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een werk­boek voor de vor­me­lin­gen (€ 14,95).

Vormsel­kracht (Adveniat)

In Vuur en Vlam

Door Liesbeth Stalmeier (2008)

Een eigen­tijds vormsel­pro­ject met veel actie voor de jon­ge­ren en gebruiksgemak voor de bege­lei­ders. In zes bij­een­komsten en twee ver­volg­bij­een­komsten wordt de vor­me­ling voor­be­reid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. Er is een werk­boek be­schik­baar voor de vor­me­lin­gen (€ 14,95) en een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 20). Het project 'In Vuur en Vlam' werd ont­wik­keld door het bisdom Rotter­dam en uitge­ge­ven met steun van het bisdom Roermond. Aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

In vuur en vlam (Adveniat)

 

 

Vormselviering

Via de web­si­te van de hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Hendriks, kunnen een aantal do­cu­menten gedownload wor­den, die gebruikt kunnen wor­den bij het sa­men­stel­len van een boekje voor de vormsel­vie­ring. Het betreffen onder andere een keuze qua lezingen en de Orde van dienst van een eucha­ris­tie­vie­ring bij het vormsel. Ook wor­den er sug­ges­ties voor lie­de­ren gegeven.

Vormselli­tur­gie (Arsacal.nl)

Gerelateerde artikelen Tieners | Vorming | Vormsel | Katholiek
share on facebook share on twitter share via email