achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Oude artikelen   >   Begeleiders opgelet: Inspirerende avond over katholiek jongerenwerk

De Impulsavond - HOOP award

Is een inspirerende avond van input, gebed en uitwisseling, rondom hoopvol jongerenpastoraat in Nederland. De avond is voor iedereen die betrokken is bij (of geïnteresseerd in) tiener- en jongerenwerk in parochie, bisdom of gemeenschap en hierin een impuls kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan leiders van tiener- en jongerengroepen, pastorale beroepskrachten of leden van jongerenplatfora. Het wordt een bijzondere avond, waarna je opgeladen en enthousiast weer aan de slag kunt voor de jonge Katholieke Kerk in Nederland!

Programma

18:30  Inloop met koffie, thee en wat lekkers

19.00  Opening

19.15  De Gemeenschap van Sant'Egidio in Amsterdam zullen ons inspireren met hun 'good practices' en spiritualiteit. Zij wonnen de HOOP Award in 2015.

19.35  Vreugde in het jongerenpastoraat staat centraal in een lezing van gastsprekers Steve Allgeyer en Randy Raus uit de Verenigde Staten. Zij hebben jarenlange ervaring met (groeiend) jongerenwerk in de Katholieke kerk aldaar binnen Life Teen en hebben ook inzicht in de situatie in Nederland. De lezing is in het Engels, simultane Nederlandse vertaling wordt aangeboden.

20.30  Gezamenlijk gebedsmoment met Aanbidding, stilte en muziek.

21.00  Afsluitende borrel. Ga in gesprek met de sprekers en met andere leiders in het tiener- en jongerenwerk.

21.30 Einde

Praktische informatie

Datum  Dinsdagavond 19 april 2016

Tijd  Inloop vanaf 18.30, start programma om 19.00.

Locatie  Thomas à Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP Utrecht (naast de Gerardus Majella Kerk)

Bereikbaarheid  Het Leerhuis is goed bereikbaar met de auto en met het OV. Er is (gratis) parkeergelegenheid op het kerkplein en rondom de kerk in zijstraten. Vanuit Utrecht CS (jaarbeurszijde) is het ongeveer 20 minuten lopen of 5 minuten met de bus (halte Majellapark).

Opgave

Je kunt je voor de impulsavond opgeven door een e-mail te sturen aan aanmelden@jongkatholiek.nl met vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en op welke wijze je betrokken bent bij het jongerenpastoraat.

De avond wordt georganiseerd door Jong katholiek in samenwerking met Life Teen Nederland. De avond wordt gratis aangeboden als dank voor jullie werk voor de jonge Kerk in Nederland. Aan het eind van de avond is er mogelijkheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage.

Wat is de HOOP award?
Meer >>

De HOOP award is een initiatief van Jong Katholiek en in 2014 voor het eerst uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een initiatief, een activiteit of een persoon die in de ogen van een vakjury een unieke en vooral hoopgevende impuls heeft gegeven aan het Katholieke jongerenwerk in Nederland.

Dat kan dus gaan om een jongeren- of tienergroep die zorgt voor nieuw elan in de eigen geloofsgemeenschap, om een persoon die met zijn of haar enthousiasme nieuwe energie weet te genereren onder en voor jongeren, of om bijvoorbeeld een eenmalige activiteit die op een positieve manier het (lokale) nieuws haalde. De HOOP award wil laten zien dat er in onze Kerk volop plek en zorg is voor jonge mensen. En meer dan dat: de HOOP award wil anderen in de Kerk inspireren en uitdagen om het goede voorbeeld na te volgen en meer bekendheid te geven. De HOOP Award is een initiatief van Jong Katholiek en wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsar Grafisch ontwerpers.

Wat krijgt de winnaar?

De winnaar krijgt een uniek sieraad, namelijk een ring gemaakt door de jonge goudsmid Inge Schuffelen. Zij ontwerpt en maakt de ring zelf. Een jaar lang mag de ring van de HOOP award trots getoond worden op de plek waar de winnaar vandaan komt. Een jaar later wordt de ring  weer doorgegeven aan een nieuwe winnaar. De winnaar wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding van een dag in het najaar waar iedereen die jongerenwerk een warm hart toedraagt voor wordt uitgenodigd. Dit wordt een dag van verdieping, uitwisseling en ontmoeting.

 

share on facebook share on twitter share via email