achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   De kraaiende haan - weten dat je fout zit

De kraaiende haan - weten dat je fout zit

‘En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.’ (Mat. 26,75)

Wat moet Petrus zich rot hebben gevoeld. Zo overtuigd dat hij Jezus niet in de steek zou laten. Hij zou met Jezus sterven als het moest. Toch is het tegendeel waar. Hij verloochent zijn Vriend, zegt niet bij Hem te horen en wordt razend als ze hem daar van verdenken. En dan kraait de haan. Geheel zoals Jezus had voorzegt. Hij weet dat hij fout zit. Hij moet vreselijk hebben gebaald van zijn eigen gedrag. En hij kan Jezus ook niet meer om vergeving vragen. Zijn Vriend wordt binnen een paar uur vermoord.

En wat moet het Jezus een pijn hebben gedaan. Ook al wist Jezus dat dit zou gebeuren. Het moet pijnlijk zijn geweest dat de man, waarmee Hij zo lang heeft opgetrokken, waarin Hij zo geïnvesteerd heeft, een echte vriend Hem op dit laatste moment voor Zijn dood zegt niet te kennen. Niets met Hem te maken heeft en absoluut niet bij Hem wilde horen. 

Hoewel dit voor beide partijen een uitermate trieste afloop is, is dit niet het einde. Ongeveer twee weken later vergeeft Jezus na zijn opstanding Petrus. Jezus vraagt aan Petrus of hij van Hem houdt. Dit doet Hij niet één keer, maar drie keer als tegenwicht voor de drie keer dat Petrus Hem verloochende. Ondanks de pijn die Jezus is aangedaan, vergeeft Hij zijn vriend. En dat is nog niet alles Hij benoemt Petrus tot eerste Paus. Petrus sterft alsnog voor Christus de marteldood en wordt heilig verklaard.

Het is ontzettend hoopvol dat Jezus, dat God ondanks onze zondes en de pijn die we Hem aandoen ons liefheeft en wil vergeven. Hij ziet potentie in ieder van ons en wil verder met ons gaan, zoals Hij de potentie in Petrus zag. Ook al ben je niet volmaakt en heb je spijt van dat wat je Hem of anderen aan hebt gedaan, Hij ziet jouw kwaliteiten. Toon je berouw, heb Hem lief, wil en geef Hem de ruimte je lief te hebben en te leiden.

Reflectie

-Van welk eigen gedrag baal jij? Waar heb je spijt van?

-Zou je iemand nog ergens vergeving voor willen vragen?

-Wie heeft jou pijn gedaan? Van wie zou jij graag excuses willen horen?

-Kun je hem of haar vergeven? Ook als hij/zij geen berouw heeft uitgesproken?

-Sta jij open voor Gods vergevende liefde? Geloof je dat Hij in jou potentie ziet?

Gebed

Lieve God help me om mijn eigen fouten in te zien en help me om mijn berouw te tonen. Juist in deze dagen voor Pasen wil ik dat wat tussen mij en U in staat neerleggen en om Uw vergeving vragen, zodat ik met een zuiver hart Pasen kan vieren. Heer help me om de mensen om mij heen te vergeven, zoals U deed. Ook de mensen aan wie ik het moeilijk vind om vergeving te schenken. En God help me open te staan voor Uw vergevende liefde en mijzelf te zien door de ogen van U. Amen.

Gerelateerde artikelen Jongeren | vergeving | Artikel
share on facebook share on twitter share via email