achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   The Missionary School

Project in ontwikkeling: The Missionary School

Hoe ziet de toekomst eruit van jouw parochiegemeenschap? Welke plannen liggen er bij jullie op tafel en met welke mensen zetten we de opbouw van de kerk voort? Moeilijke vragen die jij en jouw mede-parochianen misschien ook bezighouden? Antwoorden daarop zijn niet makkelijk te vinden in een tijd waarin onze kerk haar grip op de samenleving lijkt te verliezen.


Meer informatie voor jongeren: Ga naar themissionaryschool.nl/

Uw vragen zijn onze vragen

Jong bisdom Haarlem-Amsterdam is dagelijks met dezelfde vragen bezig en werkt aan manieren, middelen en activiteiten om met jonge mensen te blijven bouwen aan onze Katholieke Kerk van vandaag en morgen. Die opbouw begint bij jou in de parochie! Om die reden willen we je kennis laten maken met een nieuw project in ontwikkeling: ‘The Missionary School’. Een project om de opbouw van lokale parochies met een degelijk aanbod voor jonge gelovigen uit de gehele regio te bevorderen.

The Missionary School

The Missionary school is een traject met twee jaar van vorming en missie, voor jongeren vanaf 18 jaar uit ons bisdom, die willen groeien in geloof en handvatten willen krijgen om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in onze kerk. Het doel is om hun enthousiasme voor het R.K. geloof te activeren en te verdiepen en tegelijkertijd deze jongeren competent te maken om er iets mee te doen. Het doel is niet om de jongeren op te leiden als theologen. We willen jongeren vormen met een Katholieke levensstijl die weten wat organiseren, pionieren en ‘Missionair zijn’ is.

Training

Jongeren krijgen in het eerste jaar vorming. Deze vorming bestaat (naar verwachting) uit 8 weekenden door het jaar heen, waarin de jongeren stevige geloofsvorming krijgen, persoonlijke leiderschapscompetenties ontwikkelen en vaardigheden leren in projectmatig werken. Deze training op zichzelf is al waardevol voor de jongeren en hun toekomst. Er worden speciale sprekers van zowel binnen als buiten de Kerk uitgenodigd om de training te geven. Tijdens de training zal er ook aan een startup gewerkt worden. Om de dromen en ideeën van de jongeren concreet te maken worden er verschillende startup teams gestart. Uiteindelijk pitchen deze teams hun plannen aan parochies in ons bisdom. Is er een match met een parochie dan wordt de start-up verder uitgewerkt Is uw parochie toe aan een start-up voor het jon­ge­ren­werk? Het begint bij uzelf, want jongeren komen niet vanzelf naar u toe!

 

Startup jaar (Missiejaar)

In het tweede jaar gaan de startup projecten daadwerkelijk van start in de parochies. De projecten worden door zowel de jongeren als de parochies gedragen om de gemeenschap dichter naar elkaar te laten groeien. Zo wordt de startup gedragen door de gemeenschap. Hoeveel tijd de jongeren kwijt zijn aan de startup? Dat hangt af van hoe klein of hoe groot het idee reikt.

Organisatie

The Missionary School wordt geleid door een team dat bestaat uit 4 personen: Petra Bijvoet (projectleider). Joost van der Vlugt (projectmedewerker), Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst en Matthijs Jansen (jongerenpastoraat). Matthijs is tevens opdrachtgever namens het bisdom, die verantwoording aflegt aan de bisdom staf.

Globale planning

Parochies kunnen zich vanaf december 2018 aanmelden als kernregio. In februari 2019, wordt de aanmelding voor de jongeren geopend, waarna er selectiegesprekken plaatsvinden. Het trainingsjaar start voor de zomer van 2019 en loopt door tot juni 2020. De missiefase start dan na de zomer van 2020. Hoe deze twee fases op elkaar gaan aansluiten is nog in ontwikkeling.

Financieel

Voor de deelnemende jongeren aan de training zijn er weinig kosten. Er wordt vooral een investering in tijd van hen verwacht. Voor de training heeft het bisdom financiële middelen uit fondsen ontvangen. Aan de kernregio's waar jongeren op missie gaan worden twee dingen gevraagd. Ten eerste wordt gevraagd om de twee missiewerkers een vrijwilligersvergoeding te bieden voor het werk dat ze in de parochie gaan verrichten. Ten tweede moet er een werkkapitaal beschikbaar komen, of al dan niet beschikbaar zijn, voor de missiewerkers om hun activiteiten en middelen van te financieren.

Een traject voor jouw parochie?

Met dit traject bieden we jongeren kansen om zich intensief in te zetten voor uw parochie tijdens hun missiejaar en daarmee dragers van onze kerk en jongerenwerk te worden. Op deze manier bouwen we (verder) aan uw jongerengroep, parochie of gemeenschap. The Missionary School is een investering in het persoonlijk geloof en de ontwikkeling van de jongeren en de opbouw van jouw gemeenschap!

 

Is er interesse om vanuit jouw parochie hier iets mee te doen of wil jij meer weten over het project? Ken jij jongeren die mogelijk interesse hebben in dit traject? Neem contact met ons op voor een gesprek. info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112636.

Wanneer je jouw interesse voor The Missionary School aan ons kenbaar hebt gemaakt nemen wij met je contact op voor een uitgebreider gesprek. We spreken dan graag met je verder over de stappen die gezet kunnen worden om de missie zo mogelijk in jouw parochie te realiseren.

share on facebook share on twitter share via email