achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   Uitslag Jongerenenquête

Uitslag jongerenenquête bisschoppensynode

In oktober 2018 wordt er een bisschoppensynode gehouden over het onderwerp ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Als voorbereiding hierop werd een aantal maanden geleden gevraagd of jullie een vragenlijst over dit thema wilden invullen. Inmiddels is de uitslag van deze enquête bekend!

Jongeren hebben een positief zelfbeeld, een droom die ze willen verwezenlijken en gaan door tot hun gestelde doel is bereikt. Een eigen gezin en een baan die bij je past vinden we belangrijk, net als ons inzetten voor de maatschappij/politiek. We hebben vertrouwen in de kerk, het geloof speelt een rol in onze persoonlijke groei en bij het maken van keuzes staan we open voor het advies van een priester.

Meer >>

Positief

De verdeling man/vrouw in de respondenten was 50/50 en de gemiddelde leeftijd was 24 jaar. De enquête is vooral door katholieke jongeren ingevuld, maar ook door andersgelovigen en niet-gelovigen. Van de jongeren gaf 2/3 aan een positief zelfbeeld te hebben en 3/5 gaf aan een positief wereldbeeld te hebben. Daarnaast geven we aan goed met conflicten te kunnen omgaan, goed te kunnen samenwerken en gaat vrijwel iedereen door tot het gestelde doel is bereikt. Vier op de vijf jongeren heeft een droom wat hij of zij wil realiseren. Echter ziet de helft van de jongeren onzekerheden en bedreigingen wat betreft de toekomst.

Toekomst

De jongeren vinden een vaste baan en een eigen gezin belangrijk. Driekwart van de jongeren vindt het belangrijk om kinderen te krijgen en de helft van de jongeren wil carrière maken. Daarnaast wil 80% van de jongeren ook nog iets voor de maatschappij en/of politiek betekenen.

Vertrouwen

Iets meer dan de helft van de jongeren heeft vertrouwen in de overheid, gemeentes, politieke partijen en bedrijven. Daarentegen is het vertrouwen in de politie/het leger, wetenschappelijk onderzoek en ziekenhuizen veel hoger. Van de jongeren heeft 70% vertrouwen in de katholieke kerk. Het vertrouwen in de media is erg laag.

Persoonlijke groei en keuzes maken

Jongeren geven aan dat met name familie en vrienden hebben bijgedragen aan hun persoonlijke groei, maar dat er ook een grote rol voor het geloof hierin was. Er was voor 70% van de jongeren ook een invloed van de media hierop. Bij het maken van keuzes schakelen we vooral onze ouders en vrienden in, maar laat 60% zich ook beïnvloeden door de priester. Vrienden van sociale media heeft bij 15% van de jongeren invloed op de keuzes die ze moeten maken.

Associaties

De meeste jongeren zien Jezus als Zoon van God, Iemand die van je houdt, een trouwe vriend, de Verlosser en als een voorbeeld om na te volgen. Bij roeping komen vooral woorden als geloof, religieus leven, Goddelijke roeping, levensplan en dienstbaarheid op. Weinig jongeren associëren roeping met het woord angst.

De Kerk

Iets minder dan de helft van de jongeren vindt dat de katholieke kerk nog mag verbeteren in de uitleg over het geloof en dat er meer activiteiten voor jongeren moeten komen. Over het algemeen zijn de activiteiten die jongerengroepen organiseren wel goed.

Gerelateerde artikelen Jongeren | Bisschoppensynode | enquête
share on facebook share on twitter share via email