achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   Life-stream vanuit de Kathedraal

Life-stream vanuit de Kathedraal

Vanaf zater­dag­avond 21 maart zijn alle vie­rin­gen en berichten vanuit de ka­the­draal te volgen via live-stream. De live-stream begint die dag om 21.00 uur met een gees­te­lij­ke Stille Omgang. De heilige Mis op de zon­dag erna begint om 10.30 uur. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de live-stream op te zetten.Pro­gram­ma (weekend 21 en 22 maart)

Op de bisdom-website zal ook het pro­gram­ma wor­den bekend gemaakt van de uitzen­dingen. Voorlopig is dat:

- Zater­dag 21 maart om 21.00 uur: Gees­te­lij­ke Stille Omgang
met aanbid­ding, sacra­ments­lie­de­ren en orgelspel en over­we­gingen rond de Stille Omgang. Tegen 22.00 uur wordt af­ge­slo­ten met de sacra­men­tele zegen en Maria-anti­foon.
Deze gees­te­lij­ke Stille Omgang vindt plaats bij wijze van alterna­tief nu de echte Stille Omgang ter ere van het Eucha­ris­tisch Mirakel van Am­ster­dam niet kan wor­den gelopen.

- Zondag 22 maart om 10.30 uur: H. Mis
met zang en preek van mgr. J. Hendriks.
Deze Eucha­ris­tie­vie­ring wordt ook uitgezon­den door RTV Noord Holland

Besloten vie­rin­gen

Vanwege de Corona-crisis zijn de vie­rin­gen besloten en is het niet moge­lijk daar van buiten aan deel te nemen. Alleen degenen die nodig zijn voor de vie­ring (cele­branten, cantor, acoliet, lector) zullen erbij aanwe­zig zij

 

Gerelateerde artikelen Jongeren | stream | online
share on facebook share on twitter share via email