achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Oude artikelen   >   Nederlanders naar Heiligverklaring Pausen.

Jongeren uit bisdom Haarlem naar Heiligverklaring Paus Johannes Paulus II en Johannes XXII.

Johannes 23e en Johannes Paulus 2e: Twee Pausen die  27 april 2014 in Rome heilig worden verklaard. Veel mensen van over de hele wereld reizen af om bij de heiligverklaring van deze twee mannen te zijn. Er worden in het bijzonder veel Polen verwacht die voor Paus Johannes Paulus de 2de komen. Hij heeft voor dat land een grote rol gespeeld.

Nederlanders

Er zullen ook Nederlandse jongeren naar Rome afreizen.Verschillende groepen zullen met de auto of het vliegtuig die kant op gaan. Erik (de Kwakel), Laurens (Haarlem) en Johannes (Hilversum) vertrekken vrijdag richting Rome. Sommige jongeren zullen met een kleine groep zaterdagavond al op het Sint Pietersplein een plekje zoeken om daar de nacht door te brengen. Verwacht wordt dat het zo druk wordt dat je het plein zondag niet meer op kunt. Hotels en Hostels zijn afgeladen met toeristen. Vanuit onze bisdom zullen ook enkele jongeren met de auto richting Rome gaan om erbij te zijn.

De zondag van de heiligverklaring, 27 april, is de tweede zondag na Pasen. Die door Paus Johannes Paulus de 2e tot "Barmhartigheidszondag" is uitgeroepen.

Zondag is alles te volgen via de televisie. De Heiligverklaring van Paus Johannes 23e  en Paus Johannes Paulus 2e  zal tussen 09.30 uur – 12.00 uur te zien zijn op Nederland 2

Wat is een Paus? Klik HIER

Wat is een heilige? Klik HIER

Meer over Johannes XXIII en Johannes Paulus de II
Meer >>

Johannes Pauls de 2e

De Poolse paus Johannes Paulus de 2e, die van origine Karol Wojtyla werd genoemd was de eerste niet-Italiaan sinds de uit de Nederlanden afkomstige Adrianus VI. Johannes Paulus II werd geboren in Wadowice op 18 mei 1920, vlakbij Krakau, in het zuiden van Polen. Hij was de jongste van drie kinderen. Wojtyła studeerde aan het plaatselijk lyceum in Wadowice en begon daarna een studie theologie. Een jaar na de Tweede Wereldoorlog werd hij in november 1946 priester. Later werd hij Aartsbisschop en Kardinaal in Polen. Wojtyla was een echte sportman. Zo voetbalde hij (zijn favoriete positie was die van doelman) en was hij een goed skiër en zwemmer. Paus wordt hij in Oktober 1978 dit blijft hij tot zijn dood.  Zijn vrien­den aan de uni­ver­siteit beschreven hem al als een ‘toekom­stige heilige’, omdat ze zo onder de indruk waren van zijn manier van bidden en de frequentie daarvan. Ook hoe hij in het leven stond en de waarde van zijn leven werden bij anderen als bijzonder gezien.

Bijzonder

Paus Johannes Paulus de 2e is de Paus die de Wereldjongerendagen is begonnen in 1982. Deze bestaat nog steeds en worden ieder jaar gevierd op palmzondag en één keer in de 2 á 3 jaar ergens op de wereld met een groot festival. Een tweede belangrijk moment in zijn pausschap is de aanslag die op hem werd gepleegd. Hij overleefde het op het nippertje. Bijzonder is dat de paus de dader bezocht en vergeving gaf. Zelfs zo dat de dader bij hem de biecht deed. Eén van de bijzondere dingen die Johannes Paulus de 2e deed is aan het einde van zijn pausschap. Hij vroeg vergeving voor de fouten die kerk had begaan In de geschiedenis. Vergeving aan God en aan de wereld. Dit had nog geen eerde Paus gedaan. Daarnaast voerde Paus Johannes Paulus de 2e zijn leven lang een pleidooi tegen het communisme in zijn eigenland en over de hele wereld. Paus Johannes Paulus de 2de zal de 'snelste heilige' ooit zijn: hij wordt acht jaar na zijn overlijden heilig verklaard..

Johannes de 23e

De Italiaan Angelo Roncalli die de naam Johannes de 23e kiest bij zijn Pausverkiezing. Was paus van 1985 tot 1963.Roncalli werd geboren op 15 november 1881. Hij was het vierde kind van de dertien kinderen. Op 10 augustus 1904 werd hij priester gewijd. Op 19 maart 1925 volgde zijn bisschopswijding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette hij zich in voor de redding van Joden in Griekenland. Het was een grote verrassing toen Johannes XXIII op 25 januari 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen. Dit is een grote vergadering van bisschoppen die bij elkaar komen van over de hele wereld om na te denken over standpunten van de kerk. Dit Concilie heeft veel veranderingen in de kerk gebracht.

Bijzonder

Het bijeenroepen van het tweede Vaticaans concilie was dus heel bijzonder wat Johannes de 23e deed. Het effect daarvan werkt nu nog door. Daarnaast was het een paus die heel veel lachte. Hij had humor en werd ook wel de goede paus genoemd. Toen Roncalli nog geen paus was is hij één keer in Nederland geweest, als lid van de Pauselijke missiewerken.

 

 

 

Gerelateerde artikelen Jongeren | Paus | Heiligen
share on facebook share on twitter share via email