achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   Loop de SO geestelijk mee

Loop de SO geestelijk mee!

Zaterdagnacht 21 maart zou de Stille Omgang ter nagedachtenis aan het mirakel van Amsterdam gelopen worden als de situatie het had toegelaten. Een tocht die al het nodige heeft doorgemaakt doorheen de geschiedenis. Waar het in zijn eerste jaren een feestelijke tocht was, werd het tijdens de reformatie abrupt ten einde gebracht. Een aantal jaren is de route niet gelopen, totdat twee jongens de route vonden en de traditie weer hebben opgepakt door de tocht in stilte te lopen. De tocht zal ook deze roerige situatie doorstaan. Hoewel het niet mogelijk is de route fysiek te lopen, willen we je vragen deze route geestelijk mee te lopen om het Eucharistisch wonder te blijven gedenken.

Het mirakel

In 1345 liet een zieke man een priester bij zich komen om hem te bedienen. Na het ontvangen van de Heilige Communie moest de zieke man overgeven en werd zijn braaksel in een brandend vuurtje geworpen. De Heilige Communie bleef ongeschonden in dit vuur zweven. De dag er op verscheen de Heilige Communie voor een tweede maal in het vuur en werd zij door de priester er uitgepakt en naar de Oude Kerk gebracht. Dit herhaalde zich twee maal en men begreep dat de Heilige Communie in een processie naar de kerk gebracht moest worden. Jaarlijks werd de sacramentsprocessie van het huis op de Kalverstraat naar de Oude Kerk gelopen, totdat er in 1578 een protestants stadsbestuur kwam en de processie abrupt moest eindigen. In 1881 vonden Joseph Lousbergh en Carel Elsenburg de route op een plattegrond en begonnen de tocht in stilte te lopen. In de loop der jaren liepen steeds meer mensen de stille omgang mee en sindsdien is het een jaarlijkse traditie.

Gebedsintenties bij de route van de Stille Omgang

Je bent uitgenodigd om in je eigen gebed in stilte te bidden voor deze intenties (je kunt eventueel de route uittekenen op de grond of punten markeren in je achtertuin om de route toch nog enigszins fysiek te lopen) of maak gebruik van de podcast van Bidden Onderweg:

1 Op de Dam: voor koning en vaderland;

Op deze plek gedenken we dat we leven in een land, waar we in vrijheid kunnen leven en ons geloof kunnen belijden. Wij zijn dankbaar voor al die mensen die in het verleden hebben bijgedragen en dat nog doen aan een toekomst van vrede en gerechtigheid in Nederland.

2 Op de Nieuwe brug: voor de zeevarenden/vluchtelingen;

Op deze plek gedenken we dat veel mensen lange periodes van huis zijn voor hun werk of anderszins. In het bijzonder waren en zijn dat in Nederland, de zeevarenden. In deze tijd willen we ook speciaal bidden voor de vluchtelingen die nu naar ons land komen, huis en haard verlaten, op de vlucht voor dood en verderf. Dat zij een goede plek kunnen vinden en dat wij hen kunnen bieden wat zij echt nodig hebben.

3 Bij het nationaal monument op de Dam: voor de gevallenen;

Op deze plek gedenken wij diegenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, voor ons vaderland. Wij zijn dankbaar dat zij de moed hadden om op te staan voor recht en gerechtigheid, in het bijzonder zij die hun leven hiervoor hebben gegeven. Ook in deze tijd zijn er mensen die voor waarheid en gerechtigheid opkomen.

4 Op de Langebrug: voor kerk, paus en de te herstellen eenheid onder de christenen;

Op deze plek gedenken we de gemeenschap van gelovigen van de kerk. Wij denken bijzonder aan paus Franciscus, de leider van de Kerk. We bidden ook voor fouten van de kerk. Dat zij fouten mag rechtzetten en als gezond lichaam mag voortbestaan. Ook willen we stilstaan bij onze verbondenheid met de andere christenen.

5 Bij de Heilige Stede: voor de algemene jaarlijkse intentie van de SO;

Op deze plek gedenken wij dat de eucharistie een gave van God is voor het leven van de wereld. Wij herinneren ons en elkaar dat God ons niet in de steek laat. Hij blijft in ons en bij ons. Dat neemt de moeilijkheden van het leven niet weg, maar het is wel de kracht om door te gaan.

6 Gedurende de hele omgang: voor de wereldwijde uitbraak van het Corona Virus;

Tijdens de gehele Omgang gedenken we alle zieken wereldwijd die lijden onder de ziekte en het virus. We bidden dat er gezamenlijk een oplossing wordt gevonden om met dit virus om te kunnen gaan. Gedenken we ook alle overledenen en bidden we voor hun zielenheil, dat ze met God in de hemel verenigd mogen worden.

Gerelateerde artikelen Jongeren | Stille | Omgang
share on facebook share on twitter share via email