achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
12-15

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Tieners   >   25 maart Maria Boodschap

25 maart Maria Boodschap

Vandaag is het precies 9 maanden voor kerst en dat vieren we vandaag op Maria Boodschap. Lastig te beseffen nu we ons zo voorbereiden op het grote paasfeest. Het lijkt aan alle kanten te wringen. Kerst is nog ver weg en Pasen juist dichtbij. We leven in de vastentijd, maar op deze feestdag hoeven we niet te vasten. Toch sluit hetgeen we vandaag vieren goed aan op deze tijd van bezinning en inkeer.

Op God vertrouwen 

Negen maanden voor de geboorte van Jezus met kerst komt de Engel Gabriël bij Maria op bezoek. Hij groet haar met de woorden: "Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u." Maria schrikt van deze woorden en weet niet wat dit heeft te betekenen. De engel stelt haar gerust en vertelt dat ze zwanger zal worden van de Messias. Maria vraagt hoe dit zal gebeuren en de Engel legt uit hoe de Heilige Geest haar zal overschaduwen. Dan spreekt Maria haar woorden van vertrouwen en beschikbaarheid uit, de themazin van dit jaar; "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord." Hierin is Maria het grote voorbeeld waarin ze laat zien hoe onvoorwaardelijk ze op God vertrouwt. Een vertrouwen en beschikbaarheid die God van een ieder van ons verlangt. Juist in deze veertigdagentijd worden we opgeroepen om ons op onze relatie met God te bezinnen, ons niet te richten op het aardse maar juist het geestelijke, niet te vertrouwen op wereldse zekerheden, maar op God en tot inkeer te komen als we dat nog niet doen. Laten we vandaag proosten op dit grote voorbeeld en laat het een herinnering zijn om ook eens bij jezelf te rade te gaan hoe het met jouw vertrouwen op God staat.

Bang zijn, vragen stellen, ja-zeggen

Vertrouwen op God is zo makkelijk nog niet. Als mensen houden we graag de touwtjes in eigen handen, vertrouwen we graag op zekerheden als geld, macht, een diploma, een baan. De touwtjes en zekerheden loslaten is dan een benauwende gedachte, een gedachte die bang maakt, een gedachte die vragen oproept. Hoe ga ik iets doen zonder geld, hoe ga ik iets doen als ik geen invloed kan uitoefenen op de situatie? En toch worden we uitgedaagd dit alles los te laten en te vertrouwen op God, om net als Maria 'ja' te zeggen op Gods plan. Is het je opgevallen dat Maria in deze korte passage ook bang was en vragen stelden? Laat ze je niet beperken om net als Maria in het diepe te springen en op Hem te vertrouwen. Laat Maria jouw voorbeeld zijn, vraag haar gebed en wees available!

Gerelateerde artikelen Tieners | Maria
share on facebook share on twitter share via email