12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Onderzoeken   >   Onderzoek: Growing Young

Onderzoek: Growing Young

Onderzoek: Growing Young

Onderzoeker: Jasper Opijnen

Koop: boek Amerikaans ondezoek Growing Young

Link: Uitgebreid Artikel over onderzoek in Nederland met 6 kenmerken Growing Young

Een onderzoek naar ‘Growing Young’: een Amerikaans onderzoek, gericht op de thema’s “jongeren” en “kerk”. In Amerika is dezelfde ontwikkeling zichtbaar als in Nederland: steeds minder jongeren bestempelen zichzelf als ‘christen’, en van de christelijke jongeren verbinden zich steeds minder aan een kerk.
 Op basis van deze gegevens zijn ze in Amerika een onderzoek gestart, waarbij zij hebben gekozen voor een interessante invalshoek: in plaats van het zoeken naar de oorzaak van het probleem, hebben zij gekeken naar kerken waar de hierboven beschreven ontwikkeling zich niet voordoet. Met andere woorden: Growing Young heeft onderzocht in welke kerken jongeren wél komen, en waarom zij daar dan komen.

Deze resultaten hebben ze vervolgens samengevat in zes kernwaarden:

    •    Geef leiderschap door aan jongeren
    •    Inlevend zijn in de jongeren van vandaag
    •    Zet Jezus en Zijn boodschap centraal
    •    Werk aan een warme gemeenschap
    •    Geef in alles aandacht aan jongeren en jonge gezinnen
    •    Wees relevant voor anderen

Deze kernwaarden zijn in een vliegwiel geplaatst. Growing Young stelt dat wanneer je dit vliegwiel doorloopt, gemeenten aantrekkelijk zijn voor jongeren en jongeren actief betrokken bij de gemeente zijn (en blijven).

Nederlands onderzoek

Dit onderzoek is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek Growing Young. Het onderzoekt in hoeverre deze resultaten, het vliegwiel van Growing Young, relevant is voor de situatie binnen de Nederlandse kerken.

Deze relevantie test op drie facetten:

    •    Herkenbaarheid van de resultaten
    •    Waardering van de resultaten
    •    Toepasbaarheid van de resultaten 


Gerelateerde artikelen Begeleiders | ondezoek | growing | young
share on facebook share on twitter share via email