12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Thema-pagina's   >   Geloven   >   Maria

Maria

Wees gegroet Maria

Als je het kerstverhaal uit de Bijbel kent, over de geboorte van Jezus, dan ben je in dat verhaal natuurlijk ook zijn moeder Maria tegengekomen. In veel kerken staat een beeld van Maria, met of zonder kindje op haar arm: mensen blijven vaak even staan, steken een kaarsje op en bidden iets. Waarom doen ze dat? Wat betekent Maria voor hen?

Moeder van God?

In de Bijbel lezen we dat Maria door God wordt uitgekozen om de moeder van Jezus, zijn Zoon, te zijn. Een engel verschijnt voor haar en zegt: ”Wees niet bang, Maria, want God heeft Zijn oog op jou laten vallen. Je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. Je moet Hem Jezus noemen.” Maar Maria vraagt: ”Hoe moet dat? Want ik heb geen man.” Dan antwoordt de engel: ”De Geest van God zal over je komen en daarom zal het kind heilig worden genoemd, Zoon van God.” Zo wordt Maria de moeder van Jezus. Kun je je voorstellen wat dat voor Maria moet zijn geweest, op het moment dat zij die vraag krijgt? Maria geeft antwoord en doet wat God van haar vraagt. Ik denk dat ze niet precies weet wat haar te wachten staat, wat haar gaat gebeuren. Toch vertrouwt ze God volledig en zegt ze zonder twijfel “Ja!”

Steun voor Jezus

Rond Zijn 30e begint Jezus de mensen te vertellen over God, Zijn Vader, en over het Koninkrijk van de hemel. Maria is vaak in de buurt, soms een langere tijd, en reist met Hem en Zijn vrienden mee. Ze steunt Hem door dik en dun: ook als Hij ter dood veroordeeld en terechtgesteld wordt in de hoofdstad Jeruzalem, is Maria erbij. Na de dood van Jezus, blijft ze bij Zijn leerlingen. Veel gelovigen noemen Maria ‘de eerste christen’, want zij heeft altijd in haar Zoon geloofd en met Hem meegeleefd.

Steun voor ons

Katholieken geloven dat Jezus Zijn moeder aan Zijn leerlingen gegeven heeft (Johannes 19:25-29), en daarmee aan alle gelovigen. En dat zij daarom naar Maria mogen kijken als een kind dat naar zijn moeder kijkt. En natuurlijk betekent het ook dat Maria naar hen kijkt en van hen houdt zoals ze van Jezus houdt. Dat geeft gelovigen veel troost als ze in moeilijkheden zitten. Ze gaan dan bij Maria een kaarsje opsteken of bidden tot haar. Ze geloven dat Maria in de hemel heel dicht bij God is en voor hen een goed woordje kan doen.
Soms hoor je dat Katholieken Maria aanbidden, dat wil zeggen: Maria hetzelfde vereren als God. Dat is een misverstand: Maria is een mens zoals jij en ik. Maar God heeft haar wel een bijzondere plaats gegeven. Dat Katholieken soms heel veel aandacht geven aan Maria, of Protestanten heel weinig, maakt eigenlijk geen verschil. Ze blijft de enige mens in de wereld die zich de moeder van Jezus mag noemen. Haar leven is verweven met het leven van Jezus zelf. Dat maakt haar bijzonder. En daarom zoeken veel christenen Maria op: omdat ze voelen dat Maria hen dichter bij Jezus en bij God brengt.

Lars klein.png
Lars (pastoor)

share on facebook share on twitter share via email