12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Thema-pagina's   >   Geloven   >   Jezus

Jezus

Jezus

Wie is Jezus? Er gaan misschien dagen voorbij waarop je helemaal niet aan Jezus denkt. Maar gaan er ook dagen voorbij dat je Zijn naam niet hoort? Heel veel mensen roepen Zijn naam als ze ergens van schrikken of als ze ergens verbaasd over zijn. Maar zouden ze wel eens denken aan degene van wie die naam is?

We kunnen meer over Jezus te weten komen, omdat er in de Bijbel veel over Hem geschreven staat. Jezus vertelde de mensen dat God hun Vader wil zijn. Hij noemde God ook Zijn eigen Vader. Dát ging volgens sommigen in zijn tijd een beetje te ver. Daarom hebben ze Hem veroordeeld tot de dood aan het kruis. Ze vonden dat Hij God beledigde. Jezus was nog maar 33 jaar oud toen Hij stierf.

De naam

Dit is allemaal zo’n 2000 jaar geleden gebeurd. Je kunt je afvragen: waarom zijn er vandaag dan nog steeds mensen die bijna iedere dag Zijn naam gebruiken, of ze nu weten wie Jezus was of niet? Misschien doe je het zelf ook weleens, uit gewoonte of omdat anderen dat doen. Als je de naam van Jezus gebruikt, is het goed dat je weet wie Hij was of, beter gezegd, wie Hij is.

De mens

Over de hele wereld zijn er miljoenen christenen die de naam van Jezus gebruiken in hun gebed, en die Hem ook als persoon kennen. Volgens de Bijbel is Jezus op de derde dag na de kruisiging uit de dood opgestaan en heeft Hij zich aan zijn vrienden en leerlingen laten zien. Hij heeft hun gezegd dat ziekte en dood ook over hen geen macht meer heeft als ze in Hem geloven, als ze zich aan Hem vasthouden. Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ En ook: ‘Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven, ook al is hij gestorven.’ De manier waarop Hij met anderen omging en de wonderen die Hij deed, lieten zien dat God dicht bij mensen wil zijn. Veertig dagen na Zijn opstaan uit de dood is Jezus naar God, Zijn hemelse Vader gegaan. Hij zei toen tegen Zijn vrienden: ‘Gaat uit over de wereld en maak de mensen tot Mijn leerlingen. Ik ben met jullie alle dagen’. Christenen geloven wat Hij heeft gezegd. Ze ervaren dat Hij nog steeds bij hen is om hen te helpen. Iedere dag.

Relatie

Omdat christenen dus geloven dat Jezus, de Zoon van God, nog steeds leeft en ieder van ons kent, kunnen zij een persoonlijke relatie met Hem aangaan. Dat geloof ik ook! Als je iemand wil leren kennen, doe je dat door met elkaar op te trekken en te praten. Zo leer ik Jezus kennen: door te bidden, door Zijn woorden in de Bijbel te lezen en door wat Hij zegt in praktijk te brengen. Jezus is de inspiratie voor mijn dagelijks leven. Hem leren kennen, ontdekken wie Hij is, dat begint met het noemen van Zijn naam: Jezus, aangenaam!

Lars klein.png
Lars (pastoor)

share on facebook share on twitter share via email