12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Thema-pagina's   >   Geloven   >   Het ‘Onze Vader’

Het ‘Onze Vader’

Het ‘Onze Vader’

Onze Vader Die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd;
Uw Rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Waarschijnlijk heb je dit gebed wel eens gehoord of gelezen. Jezus heeft dit gebed geleerd aan zijn leerlingen. Je kunt het lezen in de Bijbel bij de schrijver Mattheus (Mat 6:7-13). Wat is dit voor een gebed? En waarom bidden we het?

Zelf bid ik het Onze vader regelmatig, bijvoorbeeld voor en na het eten of bij het slapen gaan, of wanneer ik gewoon een momentje stil ben om te bidden. Als ik zo’n momentje heb, bedank ik God, vraag ik om kracht voor iets dat ik moet doen of voor het maken van een goede keuze. Ik bid daarbij dan ook het Onze vader. Ook als ik niets weet om te bidden, gebruik ik dit gebed weleens. De belangrijkste dingen staan er in, kijk maar.

Een brief

Het ‘Onze vader’ is een beetje als het schrijven van een brief. Je begint met de naam aan wie het gebed gericht is: aan God, de Vader in de hemel. De hemel is eigenlijk het adres. Na de aanhef toon je je eerbied aan God. We eren Hem als we zeggen dat Hij heilig is, Zijn rijk zal komen, zo bidden we, en Zijn wil zal geschieden.

Hemel op aarde

Dan gebeurt er iets bijzonders. In het midden van het gebed staat ‘Op aarde zoals in de hemel’. We willen eigenlijk maar één ding: dat het hier op de aarde wordt zoals het in de hemel al is. Dit is de kern van dit gebed. Daarna komen er vijf vragen aan God. We vragen om dagelijks voedsel, om vergeving, om kracht om anderen te vergeven, om kracht dat we niet verleid worden het verkeerde te doen, en om bevrijding van kwade invloeden. Deze vijf dingen hebben we nodig om ons doel te bereiken: een hemel op aarde en de Hemel na dit leven.

'Leer ons bidden'

Het hele gebed is een gesprek tussen God en jou! Jezus gaf ons dit gebed via de leerlingen om ons te helpen met bidden. Zij zagen Jezus bidden op een andere manier dan ze gewend waren: Jezus bad vaak in stilte en ingetogen. De Joden baden in die tijd uit voorgeschreven psalmen en hardop in het openbaar, wat een goede vorm van bidden kan zijn. De leerlingen vroegen Jezus: ‘Leer ons bidden, Heer!’ Jezus gaf hun het ‘Onze Vader’. Een nieuw gebed en een persoonlijk gebed. Je kunt dat zien aan het woord ‘Vader’, dat is een heel persoonlijke aanspreektitel voor God.

Het betekent niet dat we alleen dit gebed moeten bidden. Het is een van de gebeden die je kunt gebruiken. Je mag ook in je eigen woorden bidden of een ander gebed. Het ‘Onze Vader’ is gewoon een heel goed en mooi voorbeeld, gegeven door Jezus zelf.

Matthijs

Meer over: Stille omgang
Meer >>
share on facebook share on twitter share via email