12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Thema-pagina's   >   Dood   >   Zonde

Zonde

Zonde

Sommige mensen vinden ”zonde” erg heftig klinken, maar eigenlijk betekent het gewoon je doel missen. Het is goed om regelmatig even na te denken, niet alleen over de dingen die goed gaan in je leven en waar je dankbaar voor bent, maar ook over welke missers je hebt gemaakt. Je kunt “zondigen” door iets verkeerds te doen, of door  juist niet te doen wat je beter wel had kunnen doen. Verkeerde dingen doen of slechte keuzes maken is menselijk, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het steeds minder gebeurt!

Doel missen

Een zonde is niet zomaar een fout. Denk maar eens aan een vaas. Wanneer een mooie vaas op de grond valt en breekt, kan het geen goede vaas meer zijn. Een vaas is ervoor bedoeld om een mooie bos bloemen in te zetten. Dat kan nu niet meer, de vaas mist zijn doel. Zo kan het ook met mensen gaan. Soms doen jij en ik dingen die ervoor zorgen dat we ons doel missen. We maken onze vriendschappen stuk of we doen iemand pijn. We zijn bedoeld om elkaar op te bouwen en lief te hebben. Een zonde zorgt juist dat dit niet gebeurt: er gaat iets in ons en de ander stuk.

Jezus

Er is een Bijbelverhaal over een aantal schriftgeleerden die een vrouw willen stenigen omdat ze vreemd is gegaan. Jezus komt tussenbeide en zegt: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen”. De schriftgeleerden laten de vrouw daarna met rust, want zij hebben natuurlijk allemaal wel eens gezondigd. Jezus vraagt dan aan de vrouw: “Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?” “Niemand, Heer,” zegt de vrouw. Waarop Jezus antwoordt: “Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.” (Johannes 8)

Straf?

Jezus laat zien dat het niet eerlijk is om andere mensen te straffen voor dingen die we zelf ook verkeerd doen. We missen allemaal weleens ons doel, en we moeten anderen niet veroordelen omdat zij op een andere manier een misser maken. Zelfs Jezus, die zonder zonde is, veroordeelt ons niet. Hij vraagt ons wel om onze zonden in te zien, om aan God en de mensen om ons heen te zeggen dat het ons spijt en dat we niet nog een keer andere mensen of onszelf pijn doen.

Leren

Hoe weet je wat zondig is? Door naar God te luisteren. Je kunt alles aan Hem vragen, alles tegen Hem zeggen. Maar in een goed gesprek luister je ook naar de ander. God praat tegen jou, bijvoorbeeld in de Bijbel. Als je in de Bijbel leest, kom je veel informatie tegen over wat wel en niet goed is. Je mag God vragen of Hij jou wil leren wat goed en fout is, en of Hij jou wil helpen om altijd een liefdevol mens te zijn.

Ilse klein.png
Ilse

share on facebook share on twitter share via email